Zbog obilja vodenih površina i mostova nazivaju ga još i „sremača Venecija“ ili „srpska Venecija“.

Na stotinak kilometara od Beograda, na ušću Studve u Bosut nalazi se Morović, jedno od najstarijih naselja u Sremu i jedno od mesta u Srbiji koje najradije posećuju ribolovci.

Naziv je najverovatnije dobio po feudalnoj porodici Morović, iako postoje još dve pretpostavke o poreklu imena.

Po jednoj od njih naselje se najpre zvalo Marot, a po drugoj Morouig.

Zahvaljujući Bosutu kog prati krilatica „Bosut je ribom posut“, Morović je omiljeno stecište ribolovaca i pecaroša.