U Savetu Evrope završena je diskusija o zahtevu Kosova za prijem u ovu organizaciju bez zakljucka o preciznom datumu stavljanja na agendu SE o ponovnoj raspravi, rekla je za Tanjug šef misije Srbije pri Savetu Evrope Aleksandra Ðurović .

„Ishod sastanka je da još nije doneta odluka o otpočinjanju procedure i da ćemo se tom pitanju vratiti na nekom od narednih sastanaka“ , rekla je Ðurović.

Polovinom maja u Strazbur je stigao zvanican zahtev za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope. O tome je danas raspravljao Komitet ministara Saveta Evrope.

Procedura predviđa da ako Komitet ministara, koji čine šefovi diplomatija 46 država članica, prihvati da se o zahtevu Prištine raspravlja na nekom od narednih sastanaka, izjašnjava se Parlamentara skupština Saveta Evrope.

Finalna odluka biće ponovo vraćena Komitetu ministara.

U oba slučaja potrebna je dvotrećinska vecina.

Procedura prijema može tajati do godinu dana, nekad i više.